Oferta

ZDRADY

 • Kompleksowo i profesjonalnie zajmujemy się sprawdzaniem stawianych przez zleceniodawcę tez o niewierności współmałżonka lub partnera, potwierdzając lub wykluczając ich prawdziwość.
 • Prowadzimy obserwację współmałżonka i gromadzimy materiał dowodowy,
 • ustalamy wszelkie niezbędne dane wymagane do sporządzenia pozwu rozwodowego
 • Pomagamy w przygotowaniu posiadanych materiałów jako dowodów w prowadzonym postępowaniu przed Sądem
 • nasi detektywi realizujący sprawy po ich zakończeniu mogą występować  przed Sądem jako świadkowie

SPRAWY RODZINNE

 • podejmiemy się obserwacji co robi twoje dziecko gdy przebywa poza domem, ustalając w jakim towarzystwie przebywa;
 • zbadamy podejrzane substancje  które znajdziecie przy dziecku  pod kątem zawartości narkotyków;
 • pomożemy w wykonaniu testów na zawartość narkotyków w organizmie dziecka;
 • jeżeli Twoje dziecko potrzebuje ochrony osobistej, zapewnimy mu ją:
 • poradzimy i skonsultujemy z Tobą jak przeciwdziałać gdy jego zachowanie nosi cechy patologiczne-
 • sprawdzimy przeszłość i referencje kandydatki na opiekunkę Twojego dziecka, a także rzetelność i prawidłowość sprawowanej nad nim opieki przez wynajętą osobę.
 • zbadamy prawdziwość wysokości dochodów rodzica zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego pod katem uchylania się od tego obowiązku i zaniżania dochodów.

SPRAWY GOSPODARCZE

 • Podejmując współpracę z nami firmy zmniejszają znacząco niebezpieczeństwo nawiązania ryzykownych kontaktów biznesowych i ryzyko nieudanych kontraktów. Celem naszego działania jest uchronienie firm przed stratami wyrządzanymi przez nieuczciwych współpracowników i kontrahentów.
 • zbieramy informacje na temat kontrahentów, oceniamy ryzyko z jakim może się wiązać zawarcie z nimi kontraktów
 • weryfikujemy przedstawione w ofercie dokumenty i oświadczenia poprzez porównanie ich ze stanem rzeczywistym
 • ustalamy faktyczną kondycję finansową, badamy przeszłość a także dokonujemy oceny płynności finansowej i wynikającego z niej ryzyka niewypłacalności

SPRAWY KRYMINALNE

 • rekonstrukcja przebiegu zdarzenia
 • analiza materiałow dowodowych posiadanych przez zleceniodawcę
 • pomoc w gromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania przygotowawczego lub sądowego
 • ustalanie nieujawnionych świadków zdarzenia
 • konsultacje jak postepować gdy podejrzewamy że jesteśmy ofiarą  lobbingu lub molestowania w miejscu pracy.  Ocenimy czy doszło do przestępstwa,  wskażemy jak postępować w takim przypadku
 • ustalimy miejsce pobytu osób zaginionych i tych które celowo zerwały kontakt z rodziną. Zbadamy jakie były przyczyny i okoliczności takiego zachowania

OCHRONA W BIZNESIE

 • analiza procedur związanych z ochroną tajemnic handlowych i gospodarczych
 • sprawdzanie doboru kadr pod kątem spełniania kryteriów bezpieczeństwa danych i działalności firmy
 • audyt bezpieczeństwa związanego z pozaprawnymi ingerencjami konkurencji
 • analizy, sprawdzanie i ocena wiarygodności kontrahentów handlowych, inwestorów i inwestycji
 • monitorowanie na zlecenie inwestorów poziomu i terminowości prac wykonywanych przez podwykonawców

PONADTO OFERUJEMY USŁUGI:

 • doboru, sprzedaży i montażu dyskretnego monitoringu
 • kontroli miejsc w których  mogły zostać zainstalowane podsłuchy i kamery
 • wykrywania i dezaktywacji kamer i podsłuchów
 • ustalania składników majątkowych, w tym ukrytych
 • sprawdzania zasadności wypłat szkód ubezpieczeniowych